Χριστουγεννιάτικο GIVEAWAY !!

Δύο(2) Διαγωνισμοί από τα Υφαντήρια Χαραλαμπίδη για ποιοτική άνεση στον χώρο σας!

1 σχόλιο = 1 συμμετοχή, όσο περισσότερα σχόλια, τόσο περισσότερες συμμετοχές !

Κερδίστε ένα υπέροχο 1 σετ σεντονιών King Size υψηλής ποιότητας(αξίας άνω των 50€) ή 1 σετ πετσέτες(αξίας άνω των 20€) με δύο απλά βήματα:

Facebook 
1ος νικητής : 1 σετ σεντονιών , μέγεθος king size , αξίας άνω των 50 ευρώ (51,10€)

2ος νικητής : 1 σετ πεσέτες , αξίας άνω των 20 ευρώ (23,90€)

 • Like στη φωτογραφία του διαγωνισμού
 • Σχόλιο και Tag 2 διαφορετικούς φίλους

Instagram

1ος νικητής : 1 σετ σεντονιών , μέγεθος king size , αξίας άνω των 50 ευρώ (51,10€)

2ος νικητής : 1 σετ πεσέτες , αξίας άνω των 20 ευρώ (23,90€)

 • Like στη φωτογραφία του διαγωνισμού
 • Σχόλιο και Tag 2 διαφορετικούς φίλους

Έναρξη διαγωνισμού: 1/12

Λήξη διαγωνισμού: 20/12

Κλήρωση νικητών: 21/12


Όροι διαγωνισμού:

Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό είναι απαραίτητο ένα σχόλιο στο post του διαγωνισμού.
Από την κλήρωση θα προκύψ
ουν δύο (2) νικητές και δύο (2) επιλαχόντες από το Facebook και δύο (2) νικητές και δύο(2) επιλαχόντες από το Instagram.
Οι συμμετέχοντες πρέπει να είναι άνω των 18 ετών
και η διεύθυνση αποστολής του δώρου εντός Ελλάδας.

Τα δώρα είναι:

Facebook 

 • 1 σετ σεντονιών , μέγεθος king size (Πρώτος Νικητής)
 • 1 σετ πετσέτες (Δεύτερος Νικητής)

Instagram

 • 1 σετ σεντονιών , μέγεθος king size (Πρώτος Νικητής)
 • 1 σετ πετσέτες (Δεύτερος Νικητής)

Παραλαβή από το κατάστημα κατόπιν συνεννόησης με τoυς νικητές.
Για την παραλαβή του δώρου, οι τυχεροί αλλά και οι επιλαχόντες θα κληθούν να αποστείλουν τα στοιχεία τους διαμέσου ηλεκτρονικής αλληλογραφίας στο επίσημο email «info@y-x.gr» εντός 15 ημερών από τη μέρα της κλήρωσης

Προσωπικά Δεδομένα

 • Ο συμμετέχων με τη συμμετοχή του στο Διαγωνισμό παρέχει στα Υφαντήρια Χαραλαμπίδη την ανεπιφύλακτη άδεια και συγκατάθεσή του για τη χρήση και την επεξεργασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, που τον αφορούν για την εξυπηρέτηση των σκοπών του Διαγωνισμού
 • Η συμμετοχή στο Διαγωνισμό συνεπάγεται ρητή και ανεπιφύλακτη συναίνεση του συμμετέχοντα τόσο για την καταχώρηση δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, τα οποία τον αφορούν σε αρχείο που θα τηρείται από τη Διοργανώτρια Εταιρία όσο και την επεξεργασία των δεδομένων αυτών, σύμφωνα με τις διατάξεις των Ν.2472/1997, στα πλαίσια της διενέργειας και της επίτευξης του σκοπού του Διαγωνισμού
 • Όσον αφορά τους νικητές του Διαγωνισμού και τους τυχόν επιλαχόντες αυτών, η Υφαντήρια Χαραλαμπίδη ενημερώνει ότι η ίδια θα επεξεργασθεί τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα τους, που θα συλλέξει από τους ίδιους, με σκοπό την ενημέρωσή τους και τη δημοσίευση των αποτελεσμάτων του Διαγωνισμού, σύμφωνα με τα ειδικότερα οριζόμενα στους παρόντες Όρους, καθώς και την πραγματοποίηση όλων των αναγκαίων ενεργειών για την παράδοση του Δώρου
 • Μετά την παράδοση του Δώρου και τη λήξη του Διαγωνισμού, οποιαδήποτε δεδομένα, προσωπικού χαρακτήρα ή μη των συμμετεχόντων, του νικητή και τυχόν επιλαχόντων του Διαγωνισμού, που ελήφθησαν στα πλαίσια του παρόντος Διαγωνισμού, θα καταστρέφονται
 • Για τυχόν άσκηση από το νικητές του Διαγωνισμού ή/και τους τυχόν επιλαχόντες των δικαιωμάτων τους που απορρέουν κυρίως από τα άρθρα 12 και 13 Ν. 2472/1997 (δικαιώματα πρόσβασης και αντίρρησης για την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα αντίστοιχα), οι τελευταίοι μπορούν να επικοινωνήσουν με εκπρόσωπο
 • Παραλαβή από το κατάστημα κατόπιν συνεννόησης με των νικητή.
 • Για την παραλαβή του δώρου, οι τυχεροί αλλά και οι επιλαχόντες θα κληθούν να αποστείλουν τα στοιχεία τους διαμέσου ηλεκτρονικής αλληλογραφίας στο επίσημο email «info@y-x.gr» εντός 15 ημερών από τη μέρα της κλήρωση.

 • Σε περίπτωση που δεν καταστεί δυνατή η επικοινωνία με το νικητή του διαγωνισμού εντός χρονικού διαστήματος 15 ημερολογιακών ημερών από την ημέρα της κλήρωσης, το πρόσωπο αυτό χάνει οριστικά το δικαίωμά του επί του σχετικού δώρου. Το σχετικό δώρο μεταφέρεται αυτόματα στον επιλαχόντα.